Folkreiss

Jaunumi, tehniskā un sporta informācija LAF Folkreisa interesentiem

Lai saņemtu sportista licenci, nepieciešams vērsties LAF Krosa komisijā:

*) Ārsta izziņa (ģimenes ārsts, derīga CSDD nepieciešamā izziņa)

*) Apdrošināšana (var nokārtot LAF, 13-17 eiro 12 mēnešiem, derīga arī ārpus sporta) (par mazākām izmaksām iespējami īsāki termiņi)

*) Personas fotogrāfija (dokumentu foto, elektroniski)

*) Sportistam jābūt kāda oficiāla kluba — LAF juridiskā biedra — biedram (SK Autocross.lv piedāvā savus pakalpojumus par formālām izmaksām)

*) Sportistam jāzina folkreisa dokumentācija – nolikumi, tehniskie noteikumi, nolikumi par karogiem (atrodami laf.lv)

*) Licences maksa 70 eiro

*) LICENCES PASŪTĪŠANA NOTEIK ŠEIT: http://www.laflicences.lv/

Lai automašīna tiktu uz starta folkreisa sacensībās:

*) Jāsagatavo auto LAF Folkreisa tehniskajiem noteikumiem

*) Jāveic drošības karkasa pieņemšana (veic LAF nozīmēts tehniskais komisārs, izmaksas atkarīgas no pārbaudes vietas un veida)

*) Ar drošības karkasa tehnisko pasi/sertifikātu jādodas uz LAF, kur tiks sagatavota LAF sporta automašīnas tehniskā pase

*) Sporta pasei nepieciešamas 2 auto fotogrāfijas (pa diagonāli no priekšpuses un aizmugures), pases cena 15 eiro

TAM VISAM PIEVIENOJOT SPORTISTA EKIPĒJUMU, TU JAU ESI FOLKREISA DALĪBNIEKS!!!

Informācija:

*) LAF Krosa komisijas sekretāre Inta Ulme (29264457, autokross@laf.lv)

*) LAF KK Folkreisa darba grupas vadītājs Viesturs Saukāns (26579000, viesturs.saukans@laf.lv)

NB! Folkreisa interesentiem regulāri tiek izsūtīti e-pasti ar aktuālo informāciju, piesakies (viesturs.saukans@laf.lv). Aktīvajiem sportistiem darbojas WatsApp grupa – piesakies (26579000)!

***