Rallijkross/Folkreiss/Kroskarti: Uzmanību sportistiem! / For drivers`attention!

Viesturs Saukāns Galvenais redaktors
30.04.2015
12:20

(English version below!) Sporta klubs Autocross.lv ar prieku sagaidīs jūsu startu Autocross.lv Rallijkrosa kausa izcīņā 2. maijā, sporta kompleksā 333! Sacensību pamatinformācija atrodama sacensību nolikumā. Zemāk variet uzzināt papildinformāciju par gaidāmo sacīksti.

*Vērsiet uzmanību publicētajam Biļetenam Nr.1:

Par sacensību nolikuma punkta 8.1.1. „Katrs braucējs ir atbildīgs par to, lai viņa komandai rezervētajā vietā dalībnieku parkā, tiktu noklāts plastikāta paklājs, ne mazāks par 4m x 5m, lai novērstu eļļas, degvielas un citu tehnisko šķidrumu ieplūšanu augsnē” neievērošanu attiecīgajam sacensību dalībniekam tiks piemērots 350,- eiro apmērā.

*Iebraukšana Sporta kompleksā 333:

Ļoti ieteicams izmantot reģistrācijas un tehniskās komisijas veikšanas iespēju jau piektdien, 1. maija vakarā!

Iebraukt Sporta kompleksa teritorijā varēs sākot no 1. maija pl.17:30, ieņemot vietas pagaidu stāvvietā netālu no iebrauktuves. Šajā teritorijā būs izvietots sekretariāts, kurā sportisti laikā no 18:00 līdz 21:00 (+) varēs veikt reģistrāciju, kā arī tehniskā komisija, kur varēs veikt automašīnu pārbaudi. Sākot no pl.20:00 sportisti varēs ieņemt vietas sacensību dalībnieku parkā, sekojot parka darbinieku norādēm.

Katrs sportists pie iebraukšanas saņem trīs bezmaksas ieejas lentītes – sev un diviem komandas pārstāvjiem. Tā kā skatītāju biļešu cena ir tikai 3 eiro, šis būs labs kompromiss!

Katrs sportists saņem auto caurlaidi diviem transporta līdzekļiem – sporta mašīnas vedējam un vieglajam auto. Citi transporta līdzekļi varēs ieņemt vietas bezmaksas stāvvietas ārpus dalībnieku parka.

Uzmanību! Būtu vēlama pašu sportistu ierašanās uz sākotnējo iebraukšanas kontroli, lai izvairītos no nesaistītu personu ļaunprātīgas sistēmas izmantošanas!

*Sacensību norise

Sportistiem ļoti nopietni jāņem vērā savu braucienu startēšanas brīžu nekavēšanu. Tā kā sacensībā ir daudz dalībnieku un, līdz ar to, daudz braucienu, tiesneši nerespektēs nekādas aktivitātes un situācijas, kas paildzinās sacensību norisi. Sportistam un automašīnai būs jābūt pilnā starta gatavībā pirms izbraukšanas trases pirmsstarta zonā. Sūdzības par neļaušanu izbraukt uz starta ar kavējumu netiks pieņemtas. Laiks būs veiksmīgas sacensību norises viens no svarīgākajiem elementiem.

*Braukšanas sistēma

Katras klases dalībnieki aizvadīs četrus kvalifikācijas braucienus. Pie noteikta dalībnieku skaita arī pusfinālus vai B finālu, kā arī izšķirošo braucienu – finālu. Visos braucienos izšķirošais rādītājs būs vieta, nevis laiks!

Pieteikumu saraksts rāda, ka rallijkrosa Nacionālajā klasē tiks aizvadīts B fināls. Tas nozīmē, ka pēc kvalifikācijas pirmie desmit būs kvalificējušies Finālam, bet divi labākie pievienosies Finālam no B fināla.

Folkreisā tiks aizvadīti divi pusfināli. Tas nozīmē, ka Finālam būs kvalificējušies pirmo sešu kvalifikācijas vietu ieguvēji, bet Finālam pievienosies vēl pa trim labākajiem katra pusfināla dalībniekiem.

SuperCar, CK 125, CK 650 un CK 85 klasē tiks aizvadīti četri kvalifikācijas braucieni un Fināls.

Pašlaik paredzams, ka rallijkrosa Nacionālajā klasē būs trīs kvalifikācijas grupas (pa 7 dalībniekiem). Folkreisā būs 5 kvalifikācijas grupas (pa 9 dalībniekiem). Pārējās klasēs pa vienai kvalifikācijas grupai.

Punktu skaitīšana par vietām kvalifikācijas braucienā pēc sistēmas 15-12-10-8-6-5-4. Par izstāšanos braucienā vai visu neveikšanu – 0 punktu. Par nestartēšanu braucienā -3 punkti. Par pāragru startu -5 punkti. Par Džokera neveikšanu, vai veikšanu vairāk nekā 1 reizi -9 punkti. Par izslēgšanu no brauciena -10 punkti (ja galvenais tiesnesis vai komisārs nelemj citādi).

*Pieteikuma atsaukums

Ja sportists piedzīvo situāciju, kas liek atteikties no dalības sacensībās, par to nekavējoties jāinformē sacensību rīkotājs pa tālruni 26579000 (zvanīts, vai SMS).

Novēlam visiem lielisku sacensību dienu!

SK Autocross.lv

****

Dear Participant!

Sports Club “Autocross.lv” will be proud to see you on the grid of SC Autocross.lvRX Cup 2015 on May 2 at 333 track! Basic information about the event you will find in the supplementary regulations. Here you will find additional information.

*Attention to Bulletin N1!

Drivers refusing to comply with the Supplementary regulations paragraph 8.1.1. „Each driver is requested to ensure that a plastic sheet (minimum dimension 4 by 5 m) is spread on the ground in the place reserved for his team, where work is to be done on his car, in order to prevent any pollution in case of an accidental leak, etc.” will be fined Eur 350,-.

*Arriving to Sports Complex 333

It is highly recommended to do registration and technical commission on Friday, May 1 from 18:00 – 21:00 (+) o`clock!

Team can arrive to sports complex 333 on Friday from 17:30PM, and take temporary parking place near the entrance. There will be placed Secretariat and Technical commission, which will work from 18:00 – 21:00 (+) o`clock. Teams will be able to take parking places in Paddock from 20:00, according to signals of Paddock personal.

Every participant will receive three free entries to the track – for himself/herself and for two team members. As the entry for spectators is symbolic – just 3 euros, that would be good compromise between organizers and Teams!

Every participant will receive Paddock entries for two vehicles – race car transporter and a car. Other vehicles will be parked at free Parking zones.

*Running of the event

Participants must be highly accurate not to be late on their heats! As there are many participants and heats, stewards and marshals will not respect any situations, which will pause the event. Driver and car must be ready for the start in time at the pre-start area. Complaints about refused start will not be accepted. Time will be one of the main elements of the successful event!

*Scoring system

Participants of all classes will have 4 qualifying heats. According to number of participants in the class there will be Semi-finals or B final. Positions not time will be decisive in all heats and finals!

According to entry list there will be Final B for National class. It means that after the qualifying top-10 will get to the Final, other two cars will get to the Final from B final. Entry list shows that there will be three qualifying groups for National Class (7 cars each). Start positions and line-up of the groups will be determined at registration by lottery.

For SuperCar, CK 125, CK 650 and CK 85 there will be 4 qualifying heats and Final.

Points table in qualifying heats: 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1 (15 for 1st place, 4 for 7th place). Retirement in the Heat: 0 points. Not starting -3 (minus three) points. False start -5. Race without Jocker lap or more than 1 Jocker lap -9 points. Excluded from Heat: -10 points (or other CoC/Steward decision).

*Cancelation of the Entry

If participant is not able to come to the event, it is highly important to inform the organizer about that situation. Phone +371 26579000 (call or SMS).

Wish you the very best!

SC Autocross.lv Team

 

Dalies ar šo ziņu
Seko Autocross.lv sociālajos tīklos
Facebook

Autocross.lv

Instagram

Autocross.lv

Twitter

@autocrosslv

Draugiem

AutocrossLv

WhatsApp

+37126579000

Telegram

t.me/autocrosslv